Loading...
HOME 2021-06-24T21:51:06+02:00

Wat is Ljochtstill

Ljochtstill legt met Stills (verstilling) de focus ( Ljocht) op de waarde van landschap, stilte, identiteit, kwetsbaarheid en kunst in het hart van de provincie Fryslân: de Alde Feanen en Earnewâld. 

Ljochtstill is ontstaan als ondersteuning van Kulturele Haadstêd 2018, maar gaat daarna verder als zelfstandige beweging. Bewustwording van het belang van biodiversiteit, de waarde van een mooie leefomgeving voor ons dagelijkse leven zijn daarbij kernbegrippen.  

Meer informatie vindt u op de info pagina

Schoolkinderen plaatsen insectenhotel

De kinderen van de Master Frankeskoalle in Earnewâld waren vrijdagmiddag druk in de weer met hout, riet, bamboe, dennenappels en oude dakpannen. Ze maakten samen zestien kubussen die samen een  insectenhotel vormen. Deze zijn 18 juni 2021, geplaatst.

Insectenhotel in Earnewâld – Fotofonger juni 2021

Biodiversiteit in bermen rondom Earnewâld

Een bloemrijke berm, maar dan met alleen streekeigen soorten, zoals veldzuring, gele ratelaar, rietorchis, tormentil, egelboterbloem en kruipende boterbloem. Op 23 oktober 2020 plantten veertien leerlingen van de Master Frankeskoalle in Earnewâld daarvan de zaadjes. Het stuk berm van ruim 1000 vierkante kilometer ligt aan de Feantersdyk bij de ingang van het dorp. Het zaaien is een initiatief van Ljochtstill. Biodiversiteit staat daarbij centraal. De bloemberm moet zorgen voor een betere leefomgeving voor insecten. De eerste resultaten zijn in juni 2021 zichtbaar: Echte koekoeksbloem (roze), Grote ratelaar (geel), Kamgras (met aren) en Knoopkruid (nog niet in bloei).