INFO 2018-09-14T15:01:29+02:00

Kunst en Cultuur in

de Alde Feanen

Ljochtstill legt met Stills (verstilling) de focus (Ljocht) op de waarde van landschap, stilte, identiteit, kwetsbaarheid en kunst in het hart van de provincie Fryslân. De nadruk ligt daarbij niet eens zozeer op de verbinding tussen Kunst en Natuur. Maar vooral ook op het samen delen van de pure schoonheid van één van de meest water- en lommerrijke gebieden in die landstreek: de Alde Feanen en Earnewâld. En niet slechts in het watersportseizoen. Het fraai geschakeerde landschap verdient het hele jaar door alle aandacht.

Ljochtstill is ontstaan als ondersteuning van Kulturele Haadstêd 2018, maar gaat daarna verder als zelfstandige beweging.

Pure beleving

Aan de hand van momentopnames – filmische ‘stills’ die in Nationaal Park de Alde Feanen natuur en stilte onderstrepen – krijgen inwoners en bezoekers de kans om hun plek in de omgeving beter en dieper te ervaren. Kunst is daarin de verbindende schakel: mensen zien met eigen ogen wat deze omgeving met kunstenaars doet. En kijken er vervolgens wellicht met andere ogen naar.

Project Ljochtstill

In samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel, de Mienskip van Earnewâld, Nationaal Park De Alde Feanen en It Fryske Gea creëert een collectief van kunstenaars, ondernemers, natuurliefhebbers en stiltegenieters plekken, die blijvend en duurzaam ruimte bieden aan de verbinding tussen natuur en kunst. Uitgangspunt is de opstelling van een aantal transparante ‘feanturven’, zeecontainers in glas, waarin lokale, nationale en internationale kunstenaars niet alleen actief en creatief aan de slag gaan, maar hun kunst ook daadwerkelijk exposeren. Tegelijkertijd zijn het ruimtes waarin het publiek de artistieke uitingen kan bewonderen en meer te weten kan komen over het project Ljochtstill.

Ljochtstill wil in de ‘voortuin’ van zowel Leeuwarden als Drachten iets wezenlijks toevoegen aan het bestaande cultuuraanbod in Fryslân.

Middenin het dorp Earnewâld staat een ontvangst-feanturf, ingericht door het Fryske Gea en de stichting Nationaal Park De Alde Feanen. Bij het project is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokaal en duurzaam materiaal en worden waar mogelijk mensen met een beperking ingezet. Verder is er een beroep gedaan op inwoners uit het dorp, bestaande plaatselijke faciliteiten en jeugd. Ook vindt er een internationale uitwisseling plaats in project en kunstenaars.

De mogelijkheid is er om de glazen turven na de exposities een andere functie te geven. Zo kunnen ze door bijvoorbeeld het dorp gebruikt worden als ruimte voor ambachten of voor speciale acties van de plaatselijke middenstand.

Plattegrond

Achtergrond

Het project Ljochtstill is een voortvloeisel uit de toekenning van Kulturele Haadstêd van Europa 2018 aan Leeuwarden in september 2013. Kort daarna startte initiatiefnemer en Earnewâldster ondernemer Anje Wester-Koopmans het project Ljochtstill. Zij schakelde een paar gerenommeerde Friese kunstenaars in, die later gezelschap kregen van Hennie van Amerongen en Siem Jansen, adviseurs uit het Friese bestuursleven. Men besloot de Stichting Ljochtstill op te richten, en in september 2016 werd het huidige bestuur geïnstalleerd.

Door extra aandacht te geven aan kunst en natuur wil Ljochtstill de bewustwording voor deze thema’s op gang brengen. Het nationale park De Alde Feanen leent zich daar perfect voor. Tegelijk wil men het ondernemersklimaat voor Earnewâld en omgeving versterken, de sociale samenhang in het dorp vergroten én het park – met haar beheersorganisatie het Fryske Gea – meer bekendheid geven.

Missie van Ljochtstill

Stichting Ljochtstill streeft naar het bijeenbrengen van kunst, natuurbeleving en stiltegebieden in en rondom Nationaal Park De Alde Feanen. Ljochtstill wil, naast het bevorderen van het toerisme, vooral ook de bewustwording vergroten rond de thema’s, kunst, stilte en natuurbeleving en -bescherming.

De turven en hun locaties

Blikvangers van het project zijn transparante, wind- en waterdichte zeecontainers, die door hun rechthoekige vorm associaties oproepen met het fenomeen dat in feite het fundament is van het mooie gebied: turf. Er staat alvast een ‘ontvangstturf’ bij de dorpskern van Earnewâld. In de loop van 2018 krijgen de expositie-exemplaren hun strategische plekken rond het nationale park.

Openingstijden

Dinsdag, Woensdag, Zaterdag en Zondag van 13.30 tot 17.30 uur.

Programmaboekjes zijn zowel bij het havenkantoor en middenstand alsook bij de Ljochtstill locaties in het dorp te verkrijgen en zijn GRATIS.
Nu wordt in de filmcontainer van Ljochtstill de speciaal gemaakte documentaire over het dorp en de Alde Feanen gedraaid
In de Eben Haëzer kerk draait de film “De kracht van kwetsbaarheid” Film over leven en werk van Klaas Koopmans.
Gosse Koopmans en Esmee Hofmans werken nog t/m 5 september in de kunstturven en bij de Fryske Gea turven vindt u demonstraties van natuurschilderen, fotografie en prepareren.
In museum It Kokelhûs, de mooie oudheidskamer met fraaie tegeltableaus, turfsnijwerk van Jan Weima en schilderijen.