KUNSTENAARS 2019-07-26T10:46:09+00:00

Esmé Hofman

www.esmehofman.nl
Esmé Hofman maakt bijzonder vlechtwerk, autonoom fijnscheenwerk en vlechtobjecten in opdracht voor particulieren, designers en kunstenaars; daarnaast verzorgt zij restauratiewerkzaamheden aan vlechtwerk en (design)stoelen en geeft zij vlechtworkshops

Suzan Bosch

Mijn werk gaat over verwondering en verbinding, met als rode draad de kunst van het laten ontstaan. Mijn creaties laten zich maar ten dele sturen in hun proces. Voor mijn autonome werk gebruik ik natuurlijke vezels van planten en wol. Ik ben steeds weer gefascineerd door de manier waarop de vezels elkaar vinden en een geheel vormen. Het maakproces is voor mij minstens zo belangrijk als het uiteindelijke product. Met het product streef ik naar verwondering bij de kijker over de schoonheid van de natuur. Mijn poëzie is ook een poging om meerdere lagen aan te brengen en een momentum van stille schoonheid te scheppen.Ik schrijf zowel in het Nederlands als Fries, en word graag uitgenodigd om in opdracht te schrijven en voor te dragen.

In mijn glazen atelier ga ik werken aan de viltinstallatie die begin oktober aan het dorp geschonken zal worden. Ik verzamel plantaardig materiaal en bloemen in de regio, daar maak ik handgeschept papier van. Samen met bezoekers verwerk ik dit papier met wol tot viltlappen. Deze viltlappen vormen samen straks een kunstwerk dat het verhaal van verbondenheid, kwetsbaarheid en veerkracht in zich draagt. In mijn glazen turf exposeer ik mijn vertalingen van de identiteit van het Friese landschap in wolvezels, poëzie en graspapier. (In het pop-up atelier in week 31/32 zal het thema Prints & Impressions centraal staan).

Speciaal voor Ljochtstill heb ik een aantal workshops ontworpen, die allemaal de kunst van het laten ontstaan als thema hebben. Ik deel graag mijn eigen creatieve proces en mijn fascinatie voor het werken met je handen en met natuurlijke materialen. Zo is er de mini-retraite op zondagochtend, waarin de deelnemers via onthaastende eenvoudige creatieve opdrachten een alternatief voor kerkbezoek wordt geboden. In de workshops ‘ecoprinten’ en ‘nuancevilten’ is er aandacht voor het laten ontstaan van subtiel kleurrijk textiel met natuurlijke ingrediënten. In de workshop ‘Poëzie van het landschap’ gaan we schilderen met woorden: vanuit de natuurbeleving schrijven we sfeerfragmenten en haiku’s. Voor de workshop ‘Landschap als metafoor’ laat ik deelnemers ervaren hoe je natuur en kunst kunt gebruiken voor het beantwoorden van zingevingsvragen. De workshops zijn voor iedereen vanaf 14 jaar, met of zonder ervaring. Meer details en opgave vooraf via https://suzanbosch.exto.nl, kijk onder de knop Ljochtstill.
www.suzanbosch.nl

Bart Ensing en Marion Steur

Oprijzen.
Bart Ensing en Marion Steur brengen een beeldende vertelling vanuit de turf tot het moment van oprijzen in de natuur.
Een vertelling in beeld en woord over nieuwe vergezichten vanuit een ver verleden, geïnspireerd op een houtsculptuur van een vrouw in jurk. Een vertelling over oprijzen uit het veen, de verveende gebieden, het water. Vanuit bestaande werken van respectievelijk hout en papier volgt onderzoek in materiaal en woord met als doel een serie beelden van een vrouw die oprijst uit de aarde in combinatie met een poëtische vertelling die de beelden in een talig perspectief zet en tegelijk de lezer/luisteraar ruimte biedt voor reizen in de eigen binnenwereld. De vrouw met haatr woorden en kleuren ontstaat in en bij de turf, maar vindt uiteindelijk haar eigen plek in de natuur om naar behoefte op te rijzen en waar publiek met haar mee op kan lopen. Het werk voegt zich met de tijd naar de elementen.

In de turf staat eerst de vrouwfiguur van wilgenhout met een aantal andere beelden en gedichten op prenten. Bart en Marion zijn deels samen en deels apart aan het werk. Bart bouwt via onderzoek naar constructie en materiaalgebruik aan de serie beelden, terwijl. Marion werkt aan een poëtische vertelling en de manier waarop deze bij de beelden geplaatst kan worden De houtsculpturen verdwijnen, in en om de turf verschijnen nieuwe beelden en tekst op textiel dat wordt onderzocht op de relatie met weer en wind. ’s Nachts kunnen enkele elementen in en om de turf aangelicht worden.

Op 15 juli om 14.00 uur verzorgen Bart en Marion bij de turf een eerste poëtische vertelling over hun project. Daarbij is ook de vier meter lange Wandelaar aanwezig, een creatie van Bart die met een gedicht KOM van Marion al acht jaar door het land loopt en opduikt bij exposities. Op 5 augustus om 13.30 uur presenteren Bart en Marion op poëtische wijze het eindresultaat van het project op de plek waar de beelden en teksten hun uiteindelijke plaats krijgen.

Cora Jongsma

Tijdens mijn master onderzoek landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen heb ik een methode van werken ontwikkeld genaamd; Matterscape – Taskscape – Feltscape. Dit houdt in dat ik als landschapsonderzoeker de historische gelaagdheden van landschap onderzoek en in beeld breng. Hierbij ligt mijn focus op de landschappelijke structuren, morfologie van het landschap, ontstaan bij het in cultuur brengen van land. Ik inventariseer de taken van de makers en bewerkers van het landschap en In deze cultiveringsprocessen zie ik als beelden kunstenaar paralellen met het maakproces van vilt. Door het landschap van vilt te maken begrijp én ervaar ik hoe het land tot landschap is geworden. Tijdens mijn projecten breng ik deze ervaring over op publiek. Het eindresultaat zijn verschillende feltscapes waarvan de maten kunnen varieren (van ongeveer max. 200 x 140 cm en min. 30 x 20 cm). In deze feltscapes wordt het ontstaan van de petgatenstructuur onderzocht. Afhankelijk van de grote van het werk op karton worden gemonteerd. Gesprekken met makers en beheerders van het landschap beinvloeden dit werk en in mijn blog wordt hierover verhaald.

Maartje Roos

Maartje Roos maakt geen foto’s, ze creëert beelden.

Zo genadeloos ze is in haar zoektocht, zoveel geduld heeft Maartje als ze haar foto’s tot in het kleinste detail regisseert. Daarmee voorziet ze haar kunstwerken van haar unieke signatuur. Ze legt vast wat verdwijnt, wat verandert is, en voegt het eeuwige toe van lokale verhalen uit de overlevering.
Haar fotobeelden zijn stuk voor stuk zoektochten naar de verbinding van heden en verleden en naar de invloed van dat verleden op de huidige identiteit van mens en natuur.

“Mijn fotografie is niet de exacte weergave van de werkelijkheid, maar een uit fotografische beeldelementen opgebouwd (surrealistisch) beeld. Ik kijk en werk net als een kunstschilder. Het begint bij een idee, een schets en dan ga ik opzoek naar alles wat ik nodig heb om het beeld te maken. Het moeilijke is dat het wél gefotografeerd moet worden, dus het moet er wel zijn. Een schilder zou elementen van een foto kunnen gebruiken en naschilderen, dat gaat bij mij natuurlijk niet op.”

In Kunstturf 4 exposeert Maartje Roos van 08 sept. t/m 03 okt. en werkt hier aan een nieuw project met de werktitel “Earnewâld – Identiteit & verandering” In ieuw werom (een eeuw terug). Kijk mee over haar schouder en ervaar hoe haar fotobeeldende kunsten, haar manier van werken, u kunnen brengen in die sferen die Maartje voor ogen heeft. Rond 15.00 uur geeft ze vaak mini lezinkjes.

Gosse Koopmans